submenu

Met uw medewerkers nadenken over toezicht en verbeteringen in de praktijk doorvoeren is mijn passie. Denk aan onderstaande werkzaamheden die ik graag voor uw omgevingsdienst zou willen uitvoeren. Met vrijwel alle typen advisering heb ik zowel inhoudelijk als projectmatig ruime ervaring opgedaan.

  • Ondersteuning en coaching van uw projectleiders.
  • Als projectleider voor uw organisatie optreden.
  • Ontwikkelen en schrijven van handhavingsbeleid, jaarplannen, projectplannen en – vooral belangrijk – voor bestuurders en burgers leesbare verslagen.
  • Voorbereiden en voorzitten van congressen, trainingen en allerlei andere bijeenkomsten.
  • Verzorgen van presentaties met als thema toezicht en handhaving en alle innovatie die daarin mogelijk is.

Een innovatieve visie op toezicht voor uw regio

unsplash_5252bb51404f8_1

Laten we eerlijk zijn; toezicht en handhaving is niet populair. Maar toezicht is juist zeer uitdagend. Leuk en cool. Ook voor uw bedrijven. En uw medewerkers. Alleen de knop moet even om. Want er is zoveel vernieuwing mogelijk. En vernieuwing is cool.

U kunt meer resultaat boeken in naleefgedrag. U kunt de betrokkenheid van uw opdrachtgevers en bestuurders enorm verhogen. En uw medewerkers vinden het fantastisch. Het bedrijfsleven wil graag mee. Toezicht heeft zoveel leuke kanten. Laat me uw helpen om deze te benutten. We beginnen met uw eigen innovatieve visie op toezicht. We brengen landelijke inzichten in kaart en vertalen die naar de wensen en vele kansen in uw regio. Al gelijk zal het enthousiasme bij uw medewerkers, bestuurders, ambtelijk opdrachtgevers en bedrijfsleven groeien. De fun in toezicht wordt zichtbaar.

Bel of mail me en we gaan aan de slag …

Windmolen

Show me the money … energie-inspecteurs!

Deze week verscheen een prachtig verhaal in NRC. De door de gemeente Den Bosch ingehuurde ZZP-er Carolien Hendrix is al vijf jaar bezig met ‘energietoezicht’ bij bedrijven. Ze heeft met twee collega’s in deeltijd (totaal 1,2 fte) inmiddels 440 bedrijven bezocht en wist de bedrijven te prikkelen om aanzienlijke besparingen te behalen. Het mooie is…Lees verder ➜

Lees verder ➜
Roos

Strengere energie-inspecteurs?

Als de politiek het niet meer aankan mag toezicht het oplossen. De klimaatdoelen dreigen niet te worden gehaald, er moet extra worden ingezet. De uitgekiende maatregelen van een intelligent energieakkoord, met terecht inzet op allerlei terreinen, blijken te vrijblijvend, de ondertekenaars te naïef. Hoewel Nijpels juist wel leiderschap vertoont, kan hij het ook niet alleen….Lees verder ➜

Lees verder ➜
Zon

Mestvergisters van FrieslandCampina voor minder CO2

Energiebesparing is een hot issue voor omgevingsdiensten. Twee berichten vielen deze week op. FrieslandCampina wil bij duizend melkveehouders mestvergisters plaatsen. 90% van ‘hun’ CO2 uitstoot vindt plaats op de boerderij, 10% slechts bij de eigen fabrieken, aldus de directeur in Trouw. Mooi dat zo’n bedrijf breed durft te denken en daar wil investeren – met…Lees verder ➜

Lees verder ➜
Meisje in water

Toezicht is een heel simpel spelletje

… maar het is moeilijk om simpel toezicht te houden. (naar JC). Afgelopen week kwam ik een fantastisch project tegen van Hoogheemraadschap Delfland. Als je dat project bekijkt, dan lijkt het toch niet zo moeilijk allemaal. Ze hebben geweldige resultaten bereikt in termen van schoner water. Daar gaat het allemaal om bij zo’n waterschap. Prettig…Lees verder ➜

Lees verder ➜
Koffie opschenken zoals vroeger

Alles beter dan toezicht

Jan Dirk Nijkamp vroeg zich al af: Wat heeft het voor zin om een bedrijf te controleren, te constateren dat er geen lekbak is, een brief te schrijven en bij een hercontrole te zien dat de jerrycan nu wel netjes in de opvangbak staat? Want is dat nou allemaal zo erg? En hoe ziet het…Lees verder ➜

Lees verder ➜
Vrouw in koren

Vreemd eigenlijk; toezicht op energiebesparing

In de Uitvoeringsagenda 2016 van de SER lees ik: “We moeten burgers en bedrijven investeringszekerheid bieden zodat zij worden aangezet om in beweging te komen en daadwerkelijk de beoogde effecten te realiseren.” Dat lijkt me nou precies wat er moet gebeuren. De taak van de overheid helemaal goed omschreven. Tegelijkertijd verwacht de SER veel van toezicht…Lees verder ➜

Lees verder ➜
Folder inzamelaar

Uitdagend toezicht; Circulaire Economie

Onlangs werd ik benaderd door mensen van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland. Ze zijn kritisch op ons als omgevingsdiensten. Ze verwachten meer en beter toezicht van ons. Dat vind ik altijd interessant, als er flinke eisen aan ons gesteld worden; dan hebben we een uitdaging. Maar wat is dan onze rol precies? Als je iets produceert…Lees verder ➜

Lees verder ➜
Boeken

Het Ondernemingsdossier moet wel uitkijken dat het niet een archiefkast wordt van de overheid.

Bernd Deuten, technical manager Achilles Brandstofmaatschappij ABM Na een studie Planologie in Amsterdam werkte Bernd Deuten bij een bureau voor stedelijke vernieuwing. Veel leuker was de fabriek voor eikenhouten meubelen in Roemenië waar hij vervolgens als bedrijfsleider terechtkwam. Tot de crisis toesloeg en hij terug naar Nederland verhuisde. Via via is hij nu terecht gekomen…Lees verder ➜

Lees verder ➜
Vallei

Wat is nou ernstig?

Al ruim tien jaar leer ik van Herbert Dekkers (IJmond) steeds weer de goede vraag te stellen “Waartoe zijn wij op aard?” De simpele vraag is in het land van toezicht makkelijker gesteld dan beantwoord. Dat is helemaal niet erg want de daaropvolgende discussie is steeds weer leuk en nuttig. Wat vinden wij ervan? Ook…Lees verder ➜

Lees verder ➜