submenu

hermes-rivera-265412 (1)

Afval met een negatieve waarde

Overheden zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met hoge kosten door incidenten bij inrichtingen met afval-activiteiten. Het gaat om bedrijven die in eerste instantie consequent essentiële regels met betrekking tot de acceptatie en opslag van afvalstoffen niet naleven.  Vervolgens veroorzaken zij een enorme milieuschade, waarvan de bedrijven het herstel vanwege faillissement niet kunnen opbrengen. De samenleving draait dan op voor miljoenen euro’s kosten.

Een vuist maken

De aanpak van het toezicht moet door veranderende omstandigheden in de afvalwereld moet innoveren om een vuist te maken naar calculerende en soms zelfs criminele ondernemers. Het voorkomen dat bedrijven te veel afval met een negatieve waarde inslaan, failliet gaan en grote milieuschade veroorzaken, vereist een vernieuwende aanpak.

Daarvoor moet de controlefrequentie omhoog, het toezicht meer op risico’s worden gestuurd met meer de focus op de keten. Daarnaast zijn juridische ondersteuning en doorpakken (bestuurs- en strafrechtelijk) belangrijke voorwaarden voor het succes. Voorlichting over regels aan ondernemers moet een belangrijkere rol krijgen in het toezicht.

De uitgangspunten die in de Landelijke Handhavingsstrategie aan het toezicht worden gesteld, zijn zonder een versterking van het toezicht niet haalbaar. Met een goede inzet van middelen en mensen kunnen omgevingsdiensten meer grip krijgen op het naleefgedrag van afval-gerelateerde bedrijven. Het plan van aanpak ontwikkeld met toezichthouders uit de praktijk en KM Consult laat zien hoe deze middelen en mensen het beste kunnen worden ingezet.

Nog geen reacties.

Geef een reactie