submenu

Zon

Mestvergisters van FrieslandCampina voor minder CO2

Energiebesparing is een hot issue voor omgevingsdiensten. Twee berichten vielen deze week op. FrieslandCampina wil bij duizend melkveehouders mestvergisters plaatsen. 90% van ‘hun’ CO2 uitstoot vindt plaats op de boerderij, 10% slechts bij de eigen fabrieken, aldus de directeur in Trouw. Mooi dat zo’n bedrijf breed durft te denken en daar wil investeren – met wat financiële hulp uit Den Haag – waar het meeste te behalen valt. Hoe krijgen we meer bedrijven zover om pro-actief te denken en te handelen?

Het is wel wat ingewikkeld toveren met CH4 en CO2. Door mest te vergisten maak je methaangas (CH4), waarmee je elektriciteit en warmte op kunt wekken. Bij het verbranden van methaan komt net zo goed CO2 vrij, maar je belast niet de elektriciteitscentrale die veelal nog fossiele brandstoffen gebruikt. Belangrijker is misschien dat je voorkomt dat de methaan die vrijkomt uit de mest terecht komt in de atmosfeer; methaan is 25 keer zo sterk als broeikasgas dan CO2.

Nu de melkquota niet meer gelden, is mest de beperkende factor voor melkveehouders. Los je dat mestprobleem op, dan kan de boer lekker veel goedkope melk produceren. Fijn voor de boer, fijn voor FrieslandCampina. Maar ook fijn voor het milieu dus. Klopt mijn redenering zo? Overigens zijn er nu flinke problemen met co-vergisters, maar hier gaat het om zogenaamde monovergisters.

Nog een bericht in Trouw – de beste krant van Nederland, ik weet het nu zeker – meldt dat de zonnestroom in Dubai in een jaar tijd de helft goedkoper is geworden. De prijs van stroom in Nederland is gemiddeld 20 cent per kWh (prijspeil 2016). Daarvan is 6 cent voor de stroom zelf, 11 cent is energiebelasting en 3 cent is btw (milieucentraal.nl). Voor een nieuw project in Dubai gaat een prijs gelden van 2,62 cent per kWh.

De boodschap voor elke toezichthouder is; technische ontwikkelingen gaan razendsnel. Ook in landen met veel minder zon, zoals Nederland, is de groene revolutie begonnen. Een uitdaging voor toezichthouders van omgevingsdiensten om hierin precies de juiste rol te pakken.

Nog geen reacties.

Geef een reactie