submenu

Roos

Strengere energie-inspecteurs?

Als de politiek het niet meer aankan mag toezicht het oplossen. De klimaatdoelen dreigen niet te worden gehaald, er moet extra worden ingezet. De uitgekiende maatregelen van een intelligent energieakkoord, met terecht inzet op allerlei terreinen, blijken te vrijblijvend, de ondertekenaars te naïef. Hoewel Nijpels juist wel leiderschap vertoont, kan hij het ook niet alleen. Zijn vrienden uit het bedrijfsleven laten hem in de steek.

Omgevingsdiensten mogen nu samen twintig fte extra inzetten voor toezicht en handhaving. Maar wat gaan we dan precies doen? Alle theoretische beschouwingen van de handhavingspiramide kunnen we hier op loslaten. Speak softly but carry a big stick, zei Franklin Roosevelt. Michael Lezer, een kundig handhaver van de omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid, spreekt in het filmpje van de NOS over het clichématige ‘wortel en stok‘.

Edgar Asma twijfelt in zijn column terecht over de huidige terughoudende aanpak van overheden. Al sinds 1993 is de ‘verruimde reikwijdte’ ingevoerd met de Wet milieubeheer. Maar we doen er zo verdomde weinig aan, omdat onze bestuurders het niet echt willen. Het bedrijfsleven is zonder lef en visie en durft niet te investeren, ook al zijn de terugverdientijden kort. Maar zo’n MKB-er wil vooral focussen op het ondernemen, dat is begrijpelijk. Moeten ze (nog) beter ontzorgd worden?

Dan is dus nu de belangrijke vraag voordat we verder gaan: hoe ziet onze analyse eruit en vervolgens onze strategie? Eerst denken en dan doen. Dijksma wil graag onze toezichthouders aan het werk zetten, maar wat gaan we precies doen? Blijven we in onze bestuursvriendelijke rol van voorlichten? Of houdt dat een keertje op en schalen we op in de piramide?

De wet is duidelijk. Het bedrijf is zelf aan zet. Dat arbeidsintensieve voorlichten kunnen we ook aan adviesbureau’s overlaten, wij komen alleen langs om te constateren of de maatregelen zijn uitgevoerd. Zo niet, dan gaan we handhaven. Daar zitten natuurlijk allerlei nuances in. Maar met twintig fte kun je ruim tweeduizend controles per jaar uitvoeren, inclusief vervolgtraject. Met een doelgroep van zo’n 100.000 energierelevantie bedrijven kun je dus niet blijven voorlichten.

We hebben dus allereerst een goede strategie nodig. Die ‘big stick‘ hoort daar nu eenmaal ook bij. Vervolgens een toegewijd team van specialisten, toezichthouders die echt willen en kunnen en die meters gaan maken. Misschien wel landelijk. Pas dan kunnen we Nijpels en Dijksma echt helpen om hun doelen te behalen.

Nog geen reacties.

Geef een reactie