submenu

Logos tankstations

Diepgaande naleefanalyse

Momenteel werken we aan een landelijk project Tankstations. Een van de vele mooie aspecten aan het voorwerk van initiatiefnemer DCMR vond ik de communicatie en samenwerking met de branche. Maar uiteindelijk wil je structurele verbetering in de naleving. In dat is ook met het uitstekend opgezette DCMR project nog niet echt goed gelukt. Ook de mensen van de branche valt het tegen, ondanks alle communicatie en voorlichting.

De Cijfers en Resultaten Tankstations DCMR 2015, met daarbij die van voorgaande jaren, prikkelen enorm om verder uiteen te rafelen. Na jaren van verhoogde aandacht zijn nog steeds 53% van de gecontroleerde stations in overtreding. Waarbij 9% een bestuursrechtelijke en een strafrechtelijke sanctie krijgt. Dus daarbij lijkt de LHS stringent toegepast te worden. Het gaat in deze gevallen dus om ernstige overtredingen, dan wel calculerende overtreders met waarschijnlijk recidive; ze zijn al eerder op deze overtreding betrapt.

Toch is het de vraag hoe ernstig al die overtredingen zijn ten opzichte van voorgaande jaren.  Neemt bijvoorbeeld het aantal overtredingen per tankstation ook af? Zijn de overtredingen die we vinden in het algemeen minder ernstig? Ik vermoed van wel. Dan is dat een goed teken en een compliment voor de toezichthouders van de DCMR!

In ieder geval is het heel mooi dat de overtredingen zo nauwgezet bijgehouden worden in hun systemen. Dat is natuurlijk een eerste vereiste van professioneel toezicht, maar laten we eerlijk zijn, menig collega is nog niet zo ver. Het vervelende administratieve werk, praktisch ingestelde inspecteurs zijn daar niet zo van, werpt zijn vruchten af. We kunnen nu veel beter oorzaken van niet-naleving analyseren.

Digitale systemen gaan het ons, ook de inspecteurs, makkelijker maken. Welke overtredingen zijn hardnekkig en hoe kunnen we ook deze – structureel – aanpakken? Handhaven op hoog niveau; heerlijk. Wordt vervolgd.

Nog geen reacties.

Geef een reactie