submenu

farzaan-kassam-539463

Omgevingswet en toezicht; gaat dat wel goed?

In de systematiek van de toekomst heb je nog steeds twee soorten toezichthouders nodig; vooraf en achteraf. Al tientallen jaren geldt het devies dat ‘milieu’ op tijd aan tafel moet zitten. In de fase van planvorming moet de gemeente de omgevingskwaliteit al waarborgen, ook lastige zaken als veiligheid. Omgevingsdiensten kunnen daarbij uitstekend helpen; als toezichthouders vooraf, vroeger ook wel vergunningverleners genoemd. Maar … vergunningen gaan we steeds minder maken. Want alles staat straks al in het omgevingsplan. Gaat dat wel goed?

De veel gemaakte fout

De fout was altijd; handhaving zit te laat aan tafel. Dat moet fundamenteel gaan veranderen. Al bij het opstellen van het omgevingsplan maakt de gemeente concreet wat wel en niet kan in een bepaald gebied. Geluid, externe veiligheid, geur, fijn stof, bodem, water. Allemaal essentiële data die nodig zijn om vooraf de juiste afwegingen te kunnen maken.En dat ook nog eens digitaal. Leefomgevingskwaliteit mag in het belangenspel niet worden verkwanseld.

Ben je als omgevingsdienst klaar om in deze ontwikkeling jouw professionele rol te spelen? Iemand moet het belang behartigen van veiligheid en milieu, mede bepalend voor de kwaliteit van de leefomgeving. Althans, en dat is een ding dat zeker is, iemand moet daarvoor de juiste data aanleveren. Heeft u alle LPG tankstations in beeld en kent u de precieze afstanden tot het afleverpunt? Kunt u deze digitaal beschikbaar maken? De gegevens moeten vertaald worden in begrijpelijke kaders in het omgevingsplan. De keuzes binnen afwegingsruimte moeten goed worden onderbouwd, want je wilt alleen goed gemotiveerd afwijken van de norm. De grote uitdaging is om die kwaliteit van reguleren, van vergunningverlening 2.0, steeds verder te ontwikkelen.

Als het omgevingsplan eenmaal klaar is, wordt de betrokkenheid van de overheid bij de ‘aanvraag’ minder. Want alle info is digitaal beschikbaar en de ontwikkelaar kan binnen die duidelijke kaders zo aan de slag. De uitdaging is om in het totale proces de omgevingskwaliteit, inclusief milieu en veiligheid te ‘handhaven’; vooraf maar ook nog steeds achteraf. Het misverstand is dat een bestuurder vindt dat alles maar moet kunnen. Het gaat om een verstandige afweging van belangen. Bij de omgevingsdienst moeten de specialisten zitten die daarbij uitstekend kunnen helpen.

Nog geen reacties.

Geef een reactie