submenu

jeremy-bishop-340107-unsplash

Plezier in Toezicht

Johan Cruijff zei: “Voetbal is een heel simpel spelletje. Maar het is heel moeilijk om simpel te voetballen.”

Zoiets geldt ook voor plezier in werk. Je hoeft alleen maar datgene te doen dat echt bij je past. Van al het andere word je ongelukkig. Maar zo eenvoudig is dat niet, want de mens zit ingewikkeld in elkaar. Vooral omdat we niet meer zo goed kunnen luisteren naar wat we echt willen.

Middels een online training Happi@work bereid ik me voor op een workshop Plezier in Toezicht die ik mag geven op de jaarlijkse ILT dag van 17 mei 2018.  In de Houtskoolschets, een lelijke naam voor een mooie visie op de nieuwe organisatie, kun je prikkelende verleidingen lezen over het vak van de moderne inspecteur. Ze sluiten ook nog eens aan bij de nieuwste inzichten over werkgeluk van ervaren coaches die aan woord komen tijdens deze leerzame training van Happinez.

Ondernemerschap en lef

Hetgeen mij het meest aanspreekt is ondernemerschap en lef. ILT weet natuurlijk, zoals elke organisatie, dat het de mensen zijn die het moeten doen. Ik citeer enkele kernzinnen.

“De maatschappij verandert steeds. De technologische ontwikkelingen buitelen over elkaar heen. Bestuur en politiek stellen wisselende prioriteiten. De ILT moet als organisatie wendbaar zijn om hier snel op in te kunnen spelen. Het vraagt flexibiliteit van medewerkers om in deze context te werken. Leren door doen en samenwerken zijn hierbij sleutelwoorden. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat er ‘beweging’ blijft.”

“Teams, medewerkers en leidinggevenden krijgen de ruimte en worden gestimuleerd om bij te dragen, hun talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en daarmee het verschil te maken. Vakmanschap en ontwikkeling zijn en blijven daarvoor essentieel. Zowel voor de organisatie, het werk als de mensen streven we naar constante verbetering en constant leren.”

“Elke medewerker neemt verantwoordelijkheid en reflecteert op de eigen bijdrage aan het realiseren van de maatschappelijke opgave van de ILT.”

De ILT wil van taakgericht naar effectgericht. Het maatschappelijk effect moet voorop staan. Sommigen noemen dit outcome en weten hoe lastig het is om maatschappelijk resultaat van toezicht inzichtelijk te maken. Dat klopt, maar ik denk dat het kan.

Nu naar Plezier in Toezicht. More Fun at Work. Wat zo fantastisch is aan deze nieuwe visie van ILT en de training die ik volgde, het sluit naadloos op elkaar aan. Want iedereen wil maximaal zijn talent benutten en van waarde zijn voor de wereld om hem heen. Dat kan alleen als jij gaat doen wat helemaal bij jou past.

Een op de negen mensen krijgt vroeg of laat te maken met burn-out klachten. Een nog grotere groep zit daar net tegenaan. Het merendeel van ons heeft in de loop der jaren te veel van zichzelf ingeleverd en kan in ieder geval meer plezier uit het werk halen. Daar ben jij zelf verantwoordelijk voor. Niemand anders. Ja, de werkgever kan de voorwaarden scheppen, maar jij moet aan het werk om uit te vinden waar je echt goed in bent.

De rol van de leidinggevende wordt in het verhaal van ILT wat mij betreft wat overschat. Ik hou niet zo van managers, afdelingshoofden. Doe het gewoon zelf, als inspecteur, samen met je collega’s. Laat de baas zich er vooral niet teveel mee bemoeien. Maar misschien is dat uiteindelijk ook wel de bedoeling.

Eerst de crisis, dan de blijdschap

Het slechte nieuws is dat het niet vanzelf zal gaan. Meestal is er een kleine of grotere crisis voor nodig en moet je hard aan het werk. Een gezonde schop onder je reet heb je nodig. Bij ILT is dat verantwoordelijkheid nemen. Ontdek maar eens bij jouzelf welke verborgen talenten jij hebt. Wat vind jij nou echt leuk? Toon lef, experimenteer, onderneem iets nieuws dat dicht bij jou ligt om nog veel meer bij te dragen aan maatschappelijk resultaat dat van ILT verwacht mag worden. ILT blij, de maatschappij blij en het belangrijkste, jij blij.

Nog geen reacties.

Geef een reactie