submenu

Please add some slider posts via Slides > Add New

Met uw medewerkers nadenken over toezicht en verbeteringen in de praktijk doorvoeren is mijn passie. Denk aan onderstaande werkzaamheden die ik graag voor uw omgevingsdienst zou willen uitvoeren. Met vrijwel alle typen advisering heb ik zowel inhoudelijk als projectmatig ruime ervaring opgedaan.

  • Ondersteuning en coaching van uw projectleiders.
  • Als projectleider voor uw organisatie optreden.
  • Ontwikkelen en schrijven van handhavingsbeleid, jaarplannen, projectplannen en – vooral belangrijk – voor bestuurders en burgers leesbare verslagen.
  • Voorbereiden en voorzitten van congressen, trainingen en allerlei andere bijeenkomsten.
  • Verzorgen van presentaties met als thema toezicht en handhaving en alle innovatie die daarin mogelijk is.

Een innovatieve visie op toezicht voor uw regio

unsplash_5252bb51404f8_1

Laten we eerlijk zijn; toezicht en handhaving is niet populair. Maar toezicht is juist zeer uitdagend. Leuk en cool. Ook voor uw bedrijven. En uw medewerkers. Alleen de knop moet even om. Want er is zoveel vernieuwing mogelijk. En vernieuwing is cool.

U kunt meer resultaat boeken in naleefgedrag. U kunt de betrokkenheid van uw opdrachtgevers en bestuurders enorm verhogen. En uw medewerkers vinden het fantastisch. Het bedrijfsleven wil graag mee. Toezicht heeft zoveel leuke kanten. Laat me uw helpen om deze te benutten. We beginnen met uw eigen innovatieve visie op toezicht. We brengen landelijke inzichten in kaart en vertalen die naar de wensen en vele kansen in uw regio. Al gelijk zal het enthousiasme bij uw medewerkers, bestuurders, ambtelijk opdrachtgevers en bedrijfsleven groeien. De fun in toezicht wordt zichtbaar.

Bel of mail me en we gaan aan de slag …

farzaan-kassam-539463

Omgevingswet en toezicht; gaat dat wel goed?

In de systematiek van de toekomst heb je nog steeds twee soorten toezichthouders nodig; vooraf en achteraf. Al tientallen jaren geldt het devies dat ‘milieu’ op tijd aan tafel moet zitten. In de fase van planvorming moet de gemeente de omgevingskwaliteit al waarborgen, ook lastige zaken als veiligheid. Omgevingsdiensten kunnen daarbij uitstekend helpen; als toezichthouders…Lees verder ➜

Lees verder ➜
hermes-rivera-265412 (1)

Afval met een negatieve waarde

Overheden zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met hoge kosten door incidenten bij inrichtingen met afval-activiteiten. Het gaat om bedrijven die in eerste instantie consequent essentiële regels met betrekking tot de acceptatie en opslag van afvalstoffen niet naleven.  Vervolgens veroorzaken zij een enorme milieuschade, waarvan de bedrijven het herstel vanwege faillissement niet kunnen opbrengen. De samenleving…Lees verder ➜

Lees verder ➜
Het Goede Handhaven seminar klein

Boek Het Goede Handhaven

De maatschappelijke schade door het onjuist, veelal illegaal, verwerken van afval bedraagt enkele miljarden. Een circulaire economie is in deze praktijk nog ver weg. Welke rol moeten toezicht en handhaven hierin spelen? Werkt de Europese vinding van producentenverantwoordelijkheid eigenlijk wel goed? Welke soms dubieuze rol spelen overheden zelf? Kunnen producenten hun verantwoordelijkheid wel waarmaken? Pakken…Lees verder ➜

Lees verder ➜
Why people obey the law

Ik betaal graag belasting

In 2006 verscheen een boekje over toezicht met zowel een prikkelende titel als de meest beeldende kaft ooit. Tom Tyler van de universiteit van New York toonde in Why people obey the law aan dat mensen regels niet naleven omdat ze straf vrezen, maar vooral omdat ze de rechtsstaat respecteren. Op de kaft zie je…Lees verder ➜

Lees verder ➜
g86ms2zsija-dan-carlson

Heldere taal voor een complexe taak

Toezicht is complex, dat weten we inmiddels wel. Maar staan we er wel altijd bij stil hóe ingewikkeld het beschrijven en duiden van toezicht eigenlijk is? Denk aan de vuurwerkramp in Enschede in 2000. Wie weet nog wat daar allemaal misging? Of denkt het te weten? Zo’n ramp zullen we al snel willen duiden met…Lees verder ➜

Lees verder ➜
lichtspiraal

Innovaties voor toezicht

Column voor Toezine oktober 2016 Het leuke van innoveren is dat daarmee je eigen bestaansrecht ter discussie komt te staan. Innovaties en veranderingen roepen de vraag op: waarom doe ik dit eigenlijk allemaal? Wat heeft de samenleving aan mijn inspanningen? Kan het ook goed gaan als er helemaal geen toezicht nodig is? Dat laatste is…Lees verder ➜

Lees verder ➜
toezine-cover

Voorkomen dat het een zooitje wordt

Mijn eigen column van juni 2016 op Toezine.nl Hét magazine voor professionals in handhaving, toezicht en inspectie. Niemand heeft zin in toezicht. De maatschappij niet. De politiek niet. De reizigers die bellen in de stiltecoupe niet. Het is het lot van De Laatste Schakel. We willen geen toezicht. Maar als het moeilijk wordt, roepen we wel om…Lees verder ➜

Lees verder ➜
Vrouw in auto

Bij rood een foto

Bij een leuke bijeenkomst over energiebesparing vraagt een deelnemer uit de zorg vooral om volstrekte duidelijkheid. De maatregelen tegen legionella waren zo genomen, ook al kostte het geld. Bij energie gaat het veel moeizamer. Als het voor de directie maar heel duidelijk is, dat het verplicht is, dan worden energiemaatregelen ook zo genomen. De sympathieke…Lees verder ➜

Lees verder ➜
piramide

Het feest van denken

Afgelopen vrijdag zat een mooie mix van landelijke energiespecialisten en afdelingshoofden van omgevingsdiensten bij elkaar. En een gemeente. Het was een feest. We brainstormden over de inzet van twintig extra fte voor energie-toezicht. Vijfentwintig meningen, interessante ideeën en een enorme bak ervaring vormen samen de input voor een slimme aanpak. We denken voordat we doen….Lees verder ➜

Lees verder ➜
Windmolen

Show me the money … energie-inspecteurs!

Deze week verscheen een prachtig verhaal in NRC. De door de gemeente Den Bosch ingehuurde ZZP-er Carolien Hendrix is al vijf jaar bezig met ‘energietoezicht’ bij bedrijven. Ze heeft met twee collega’s in deeltijd (totaal 1,2 fte) inmiddels 440 bedrijven bezocht en wist de bedrijven te prikkelen om aanzienlijke besparingen te behalen. Het mooie is…Lees verder ➜

Lees verder ➜