submenu

Meisje in water

Toezicht is een heel simpel spelletje

… maar het is moeilijk om simpel toezicht te houden. (naar JC).

Afgelopen week kwam ik een fantastisch project tegen van Hoogheemraadschap Delfland. Als je dat project bekijkt, dan lijkt het toch niet zo moeilijk allemaal. Ze hebben geweldige resultaten bereikt in termen van schoner water. Daar gaat het allemaal om bij zo’n waterschap. Prettig om zo’n duidelijk doelstelling te hebben.

Het is een opsomming van gewoon de goede dingen doen als toezichthouder. Eerst uitgebreid meten, een duidelijke doelstelling kiezen, overleggen hierover met de branche, gebiedsgericht werken, samenwerking met andere toezichthouders, heel goed controleren, ook in de avonduren (logisch), doorpakken met dwangsommen (logisch) en weer meten en klinkende resultaten laten zien. Gewoon alle aspecten van goed toezicht ook echt doen.

Toch speelde er nog een bijzondere factor duidelijk mee in hun voordeel.

Water is bij Glastuinbouwbedrijven een belangrijk ding. Net zoals bestrijdingsmiddelen en voedingsstoffen. De innovatie is enorm. Hoewel het steeds minder wordt, kunnen deze bedrijven niet zonder lozingen. In dat afvalwater zit altijd wel wat vervuiling. De truc is om al die lozingen per bedrijf nauwgezet in kaart te brengen en elk mogelijk lozingspunt op te sporen.

Door per polder te werken konden verontreinigen, die 24/7 worden gemeten via de nieuwste, vaak draadloze technieken, aan bedrijven worden toegeschreven en lozingspunten worden opgespoord. Onder druk van de LTO wilden de meeste bedrijven wel meewerken. De groep die toch niet wilde – na alle communicatie en overleg dat al was geweest – werd hard aangepakt. De actieve medewerking van de LTO was bijzonder. Waarom?

De branche streeft naar de emissieloze kas in 2027. Bij de voortdurende verbetering van de teelt komen steeds slimmere technieken beschikbaar. Zo ook nieuwe bestrijdingsmiddelen. Maar zolang er nog geloosd moet worden – hoewel steeds minder – komen deze middelen ook in het afvalwater. Dat maakt het toelaten van nieuwe middelen politiek niet haalbaar.

De kastuinbouw is dus zelf gebaat bij een betere kwaliteit van het afvalwater en in de toekomst een emissieloze kas. Want dan blijven de bestrijdingsmiddelen in het systeem en kunnen nieuwe middelen makkelijker worden toegelaten. Zo heb je in zo’n intensief toezichttraject een fanatieke partner aan het LTO. En werd toezicht helemaal een simpel spelletje. Nou ja …

Eén reactie op Toezicht is een heel simpel spelletje

 1. Ben van Egmond 21 april 2016 om 12:14 #

  Beste Koos,

  Mooi verwoord en het is leuk om iets positiefs over toezicht en handhaving te lezen. Misschien toch nog een kleine toevoeging. Deze werkwijze vraag heel veel van (onze) medewerkers. Naast de inhoudelijk en juridische kennis die zij nog steeds volop nodig hebben, worden communicatieve en ook organisatorische vaardigheden steeds belangrijker. Het vraagt veel om de ene keer op een ondernemersavond een presentatie over waterkwaliteit te geven (met alle gevoeligheden) en de andere dag weer in het veld te staan om inspecties uit te voeren en zo nodig op te treden.

  Dit is naast alle technische innovatie de grootste uitdaging geweest en dat zal het ook nog wel blijven.

  Het is daarnaast goed om te realiseren dat de inspanning per bedrijf het tienvoudige is ten opzicht van reguliere (geplande) bedrijfsbezoeken. Dit is in bedrijfsvergelijkingen en benchmarks soms moeilijk uit te leggen. Als je puur naar het resultaat kijkt is dat niet zo moeilijk.

  Ben van Egmond
  teamleider Toezicht en Handhaving
  Hoogheemraadschap van Delfland

Geef een reactie