submenu

Resultaat van toezicht; waarom is het zo moeilijk?

Milieutoezicht heeft een opdrachtgever gekregen. Gemeenten en provincies, eigenaren van omgevingsdiensten, betalen veel geld en willen er graag resultaat voor zien. Van oudsher rapporteren we in de vorm van aantallen; duizend controles, vierhonderd hercontroles en dertig dwangsommen. Maar dat is niet het resultaat waar een bestuurder warm van wordt. Waarvan dan wel?

Een veilige leefomgeving en duurzaamheid, dat vind je als niet zo heel originele missie op de website van de meeste omgevingsdiensten. De eerste heilige taak van deze ‘nieuwe’ professionals is om een analyse te maken van de risico’s van de omgeving. Dat komt vaak neer op een vrij klassieke indeling in categorieën bedrijven met groot en minder groot risico. Op zich prima, maar we zijn zo langzamerhand wel toe aan een vernieuwende stap. Zo zijn omgevingsdiensten bezig met een branchegerichte aanpak.

Want wil je beter kunnen rapporteren over resultaat in de buitenwereld, dan helpt het om te beginnen met een meer diepgaande analyse. Wat houden die risico’s dan precies in? Bij BRZO is dat wellicht al wat sneller duidelijk, namelijk zware ongevallen. Hoewel je je hier ook moet afvragen, hoe die ongevallen dan kunnen ontstaan, en waar je dus op moet ingrijpen als toezichthouder, is het vooral de uitdaging ook bij alle andere branches helder risico’s in beeld te brengen. Het liefst zo dat de bestuurder, raads- en statenleden het begrijpen.

Alle toezichthouders hebben er last van

Het gekke is dat vrijwel alle toezichthouders, van ILT tot AFM er last van hebben slecht te kunnen rapporteren over resultaten. Kijk de jaarverslagen er maar op na. Nu ben ik de eerste om te erkennen dat toezicht De Laatste Schakel is. Bestuurders zijn niet dol op toezicht; of ze willen er vooral op bezuinigen en mogen we bedrijven niet teveel lastig vallen, of – meestal na een incident – ze vragen zich hoe het heeft kunnen gebeuren en moet er strenger en meer toezicht komen. Binnen die stiefmoederlijke verhouding is het lastig manoevreren.

Toch is rapporteren over outcome wel degelijk mogelijk. Komende maanden hopen we dat te kunnen laten zien.