submenu

Projecten van KM Consult kenmerken zich door passie en fun. Het is steeds weer een zoektocht naar hoe je in toezicht en handhaving kunt excelleren. Waartoe ben ik op aard? Waarom doe ik het eigenlijk en hoe kan het dan steeds beter.

hermes-rivera-265412 (1)

Afval met een negatieve waarde

Overheden zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met hoge kosten door incidenten bij inrichtingen met afval-activiteiten. Het gaat om bedrijven die in eerste instantie consequent essentiële regels met betrekking tot de acceptatie en opslag van afvalstoffen niet naleven.  Vervolgens veroorzaken zij een enorme milieuschade, waarvan de bedrijven het herstel vanwege faillissement niet kunnen opbrengen. De samenleving…Lees verder ➜

Lees verder ➜
Het Goede Handhaven seminar klein

Boek Het Goede Handhaven

De maatschappelijke schade door het onjuist, veelal illegaal, verwerken van afval bedraagt enkele miljarden. Een circulaire economie is in deze praktijk nog ver weg. Welke rol moeten toezicht en handhaven hierin spelen? Werkt de Europese vinding van producentenverantwoordelijkheid eigenlijk wel goed? Welke soms dubieuze rol spelen overheden zelf? Kunnen producenten hun verantwoordelijkheid wel waarmaken? Pakken…Lees verder ➜

Lees verder ➜
Circulaire Economie

Het ‘goede’ handhaven; toezicht in de Circulaire Economie

Nederland is op weg naar een Circulaire Economie. Concreet betekent dit dat in 2050 grondstoffen efficiënt worden ingezet en hergebruikt, zonder schadelijke emissies naar het milieu. Voor zover er nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden deze op duurzame wijze gewonnen. Producten en materialen worden zo ontworpen dat ze kunnen worden hergebruikt zonder schadelijke emissies naar het…Lees verder ➜

Lees verder ➜
Balkons in aanbouw2

Het heilige belang van toezicht

Onlangs was ik betrokken bij het opstellen van een Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016 definitief bij een grote gemeente bij mij in de buurt. Dan is het de uitdaging om het doel van toezicht steeds weer inzichtelijk te maken. “Waartoe zijn wij op aard?” De gemeente heeft daar de afgelopen jaren al op ingezet door veel voorkomende overtredingen…Lees verder ➜

Lees verder ➜
de-laatste-schakel

Het boek De Laatste Schakel

Over de weerbarstige praktijk van toezicht en handhaving en de echte redenen waarom er ongelukken gebeuren. Interviews met deskundigen over de spanning tussen regelgeving en handhaving. Over papier dat geduldig en een praktijk die weerbarstig is. Waarom dit boek? Er is veel discussie over de kwaliteit van de handhaving. Dit boek wil een bijdrage leveren…Lees verder ➜

Lees verder ➜
Resultaat voor alles

Evaluatie landelijke branche aanpak

In opdracht van de ODRA die de brancheaanpak in het Gelders stelsel in haar portefeuille heeft heeft KM Consult een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken bij de lopende brancheprojecten en de mogelijkheden voor de toekomst. Het rapport is in de vorm van een makkelijk toegankelijke presentatie opgeleverd. De plaatjes en de korte teksten…Lees verder ➜

Lees verder ➜
Van nat naar droog

Symposium externe veiligheid Noordzeekanaalgebied

Symposium Van nat naar droog. We zijn als organisaties druk in de weer en zijn dan geneigd naar binnen te keren. Terwijl de uitdaging buiten op ons ligt te wachten. Externe Veiligheid speelt vanaf de sluis van IJmuiden tot hier aan de IJ-kade onderaan dit mooie muziekgebouw. We moeten in beeld brengen en houden wat de problemen…Lees verder ➜

Lees verder ➜
Vakberaad-e1425379730782

Vakberaad Omgevingsdiensten

KM Consult voert het secretariaat van het Vakberaad Omgevingsdiensten, voorheen Platform milieuhandhaving grote gemeenten. Met 29 collega managers en 10 ambtelijke opdrachtgevers voortdurend op zoek naar no-nonsense verbetering van de kwaliteit van de handhaving. Samen met een actieve ‘strategische werkgroep’. In de rol van aanjager en prikkelende dagvoorzitter, helemaal op mijn lijf geschreven. Zie verder www.pmgg.nl

Lees verder ➜
owl-50267_1280

Start project Excelleren in Toezicht

Uw omgevingsdienst voert toezicht uit voor uw opdrachtgevers. In deze taakuitvoering is nog ontzettend veel innovatie mogelijk. Als we willen excelleren in toezicht kan dat alleen als we helder hebben wat we precies willen en hoe we deze doelen kunnen bereiken. Via een route langs directeuren, opdrachtgevers, bestuur, adviseurs en andere partners van omgevingsdiensten gaan we de…Lees verder ➜

Lees verder ➜
life

Audits Life European Commission

NEEMO, een consortium van adviesbureau’s in heel Europa voert de monitoring uit van projecten uit het Life programma van de Europese Commissie. Ruim honderd monitors houden in de verschillende landen de vinger aan de pols voor wat betreft de voortgang van zo’n 1500 gesubsidieerde projecten op het gebied van milieu en natuur, elk van enkele miljoenen euro’s….Lees verder ➜

Lees verder ➜