submenu

reuzenrad-2

Het staat nou eenmaal in de wet

‘Dat vind ik zo’n enorme dooddoener.’ Petra van Oosterbosch is directeur van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA), waar ongeveer 70 mensen in dienst zijn. Voorheen was ze afdelingshoofd Vergunningen in Zwolle en Nijmegen. Daarnaast is ze bestuurslid van de Vereniging BWT Nederland. Een deel van de werknemers van de ODA werkt vanuit de centrale vestiging in…Lees verder ➜

Lees verder ➜
ny-filtered

Naar een slim dashboard voor de toezichthouder

‘Het deel van de regels waarvan bedrijven zelf aantonen dat ze naleven zal groter worden.’ Interview Ronald Visser en Jaap Cats, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 26 februari 2015 Ronald Visser is directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid. Daarvoor was hij werkzaam bij de DCMR en daarvoor bij de politie. Jaap Cats is afdelingshoofd Toezicht en Handhaving bij…Lees verder ➜

Lees verder ➜
photo-1417716226287-2f8cd2e80274

Een topsportklimaat voor handhavers

‘Er ontstaat een VTH klimaat; je wordt ineens trots en gestimuleerd om te gaan excelleren.’ Interview Jan Willem Strebus en Richard Buitenhuis 5 maart 2015 Jan Willem Strebus is directeur van Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bestuurslid van Omgevingsdienst NL. Daarvoor was hij werkzaam als afdelingshoofd Milieu van de gemeente Apeldoorn, nu zijn grootste opdrachtgever. De ambtelijk…Lees verder ➜

Lees verder ➜
Adelaar

Een beter risicotaxatie model

‘Ik zie nu nog teveel vinklijstjes, maar die geven de werkelijkheid niet weer.’ 25 februari 2015 Ad Houtman was tot oktober 2015 directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en secretaris en vice-voorzitter van Omgevingsdienst NL. Daarvoor was hij directeur bij de GGD. De OMWB werkt voor 27 gemeenten in Midden- en West-Brabant en de provincie….Lees verder ➜

Lees verder ➜
owl-50267_1280

Start project Excelleren in Toezicht

Uw omgevingsdienst voert toezicht uit voor uw opdrachtgevers. In deze taakuitvoering is nog ontzettend veel innovatie mogelijk. Als we willen excelleren in toezicht kan dat alleen als we helder hebben wat we precies willen en hoe we deze doelen kunnen bereiken. Via een route langs directeuren, opdrachtgevers, bestuur, adviseurs en andere partners van omgevingsdiensten gaan we de…Lees verder ➜

Lees verder ➜