submenu

logo-pwc-2010-2

Uitgebreide lijst projecten

Hieronder een lijst met projecten die Koos de laatste jaren, bij PwC en andere bureau’s daarvoor heeft uitgevoerd.

 

 

 

Ondersteuning kwaliteitsysteem milieudienst regio Alkmaar
Mede naar aanleiding van het professionaliseringstraject is de MRA bezig met het opzetten van een kwaliteitssysteem. KM Consult is gevraagd hierin te ondersteunen en de interne audits uit te voeren. 

Auditor ISO 9001 voor PricewaterhouseCoopers Certification
KM Consult voert voor PricewaterhouseCoopers Certification certificatieonderzoeken uit. Onder meer gemeente ’s-Hertogenbosch.

Novem, begeleiding certificeringstraject ISO 9001
Het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem conform ISO 9001en het certificeerrijp maken van het subsidiebureau Duurzame Energie.

Kwaliteitscriteria handhaving
Het ontwikkelen van kwaliteitscriteria in het kader van het professionaliseringstraject voor handhaving in samenwerking met DHV in opdracht van het ministerie van VROM.

Congres Meetbaarheid van kwaliteitscriteria voor handhaving”
Organisatie congres met CKC over kwaliteitscriteria voor professionalisering. Dit congres zoemde in op de meetbaarheid van kwaliteit.

Kwaliteitszorg afdeling Vergunningen provincie
Het opzetten van een kwaliteitssysteem voor vergunningverlening Wet milieubeheer op basis van ISO 9001 en de interprovinciale norm ‘Het betere werk’. Bij twee provincies uitgevoerd.

Handboek kwaliteit en PMZ transportsector
Projectleider bij de ontwikkeling van een op maat gesneden handboek voor transportbedrijven voor de integrale aanpak van kwaliteit en productgerichte milieuzorg (en arbo en veiligheid).

Kwaliteitsmodel servicepunten handhaving (Seph)
Projectleider bij de ontwikkeling van een kwaliteitsmodel voor Seph’s, die een centrale rol spelen in de samenwerking in de milieuwethandhaving in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Groenrecycling en groenaannemer, ISO 9001 en ISO 14001
Het ontwikkelen en implementeren van een integraal kwaliteits- en milieuzorgsysteem op basis van de norm ISO 9001 en ISO 14001 en het integreren van de reeds geïmplementeerde VCA-norm.

Kwaliteitsverbetering bedrijfsmilieutaken milieudienst Amsterdam
Begeleiding van kwaliteitsverbeteringsproject voor de taken vergunningverlening en handhaving om meer milieurendement te halen bij de uitvoering van deze taken en de milieuresultaten inzichtelijk en meetbaar te maken voor monitoring.

Certificatiemanager ISO 9001
Het vervullen van de functie van certificatiemanager voor PricewaterhouseCoopers Certification voor ISO 9001 (tot 1-11-2003).

Organisatieontwikkeling provinciale milieu-afdeling
Begeleiding bij de ontwikkeling van een nieuwe visie en de vertaling naar doelen per proces met meetbare indicatoren op basis van het INK-managementmodel.

Evaluatie milieuconvenanten
Het evalueren van de werking van alle VROM convenanten in samenwerking met het CSTM van de universiteit Twente in opdracht van het ministerie van VROM.

Nulmeting programma ‘Met preventie naar duurzaam ondernemen’
Het uitvoeren van een meting voor het jaar 2001 voor de sporen regulering, beleid en stimulering bij een a-selecte steekproef van 30 gemeenten, 8 provincies en 8 waterschappen.

Organisatie workshops discussie nota Wm “Met recht verantwoordelijk”
Voor de discussie met het maatschappelijk veld over de toekomst van de milieuwetgeving hebben wij een aantal workshops georganiseerd met sprekers en deelnemers uit de uitvoeringspraktijk van het milieubeleid.

Evaluatie KWS 2000
Medio jaren tachtig is het eerste Milieuconvenant tussen overheid en bedrijfsleven opgesteld om vluchtige organische stoffen terug te dringen, beter bekend onder KWS 2000. In 2001 is het evaluatieonderzoek uitgevoerd en gepresenteerd op een groot symposium.

VROM; workshops implementatie meldingensysteem Wm
Projectleider bij de ontwikkeling van een brochure en het verzorgen van zeven landelijke workshops voor de uitvoeringspraktijk voor de wijziging van artikel 8.19 Wet milieubeheer.

VROM, ex ante evaluatie meldingen 8.19 Wm
Onderzoek concept-wetsvoorstel wijzing meldingenstelsel artikel 8.19 Wet milieubeheer, gevolgen beroepspraktijk, eventuele noodzaak tot aanpassingen, behoefte nadere voorlichting.

Research & development ruimtelijke ontwikkelingspolitiek IPO
Projectleider bij een onderzoek hoe R&D bij een nieuwe ontwikkelende rol van de provincies in de ruimtelijke ordening het beste vorm kan worden gegeven; lessen uit het bedrijfsleven vertaald naar de provinciale organisatie.

ISO 14001 Frisdrankconcern
Als onderaannemer van PricewaterhouseCoopers Revision Duitsland ondersteunt KM Consult een grote producent van frisdrank bij het invoeren van ISO 14001. Het bedrijf maakt deel uit van een Europees concern met vestigingen in Duitsland, Frankrijk, Spanje en Finland. Doelstelling is om in december 2005 het certificaat te behalen.

Duurzaam ondernemen Ecópolis Wageningen
Het begeleiden van zeven bedrijven in het ontwikkelen van een strategie en aanpak voor duurzaam ondernemen, waaronder de Wageningse universiteit en de gemeente zelf. Met subsidie van het GIDO.

Handboek kwaliteit en PMZ transportsector
Projectleider bij de ontwikkeling van een op maat gesneden handboek voor transportbedrijven voor de integrale aanpak van kwaliteit en productgerichte milieuzorg (en arbo en veiligheid). 

Strategische evaluatie gemeentelijk interne milieuzorg
Voorbereiding en begeleiding strategische workshop voor een nieuwe aanpak voor GIM met wethouder, directieteam en betrokken medewerkers bij 100.000+ gemeente. 

Groenrecycling en groenaannemer, ISO 9001 en ISO 14001
Het ontwikkelen en implementeren van een integraal kwaliteits- en milieuzorgsysteem op basis van de norm ISO 9001 en ISO 14001 en het integreren van de reeds geimplementeerde VCA-norm.

Papierfabriek
Ondersteuning opstellen milieujaarverslag, opzetten milieu-informatiesysteem en verificatie gegevens in samenwerking met milieu-accountant.

Nog geen reacties.

Geef een reactie